Slang för fiber vid Tomta 


Gästabudstaden har avtal med Vattenfall att om Vattenfall gräver ner kabel någonstans så läggs också en slang för fiber ner. Detta är gjort i samband med de nya tomterna i Tomta. På bilden syns den 40mm PEM-slang som Vattenfall har lagt ner från tomterna till väg 623. Dessa PEM-slangar har gröna strips som visar att den är för optokabel (fiber). Annars är blåa och bruna strips vanligare. Blå innebär slang godkänd för dricksvatten och brun för spillvatten. Även vid Grindstugan finns en slang för fiber nedgrävd av Vattenfall.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

5 × 1 =