Gästabudsstaden ser gärna att ni alla gör förhandsbeställningar på deras hemsida. Detta så de kan se i deras system vilka som vill ha. När vi sedan vet vad kostnaden blir kommer det bli dags för avtal och då tar ni slutgiltigt beslut.

Beställning kan ni göra här.