Det går mycket trögt med Bredbandsprojektet i Bärbo. Gästebudsstaden fick inte till något bidrag för något av deras projekt så för närvarande så ligger det hela i vila.

Jag beklagar detta mycket.

    5, ‘category’ => 1 );
    $myposts = get_posts( $args );
    foreach ( $myposts as $post ) : setup_postdata( $post ); ?>

  • Copyright © 2024 Råsudden Häst AB